Algemene Voorwaarden

Datum: 15 mei 2017 - Algemene voorwaarden van De Graaf Software Engineering voor het gebruik van LeukeTip.

Hieronder vind je de voorwaarden waaronder je gebruik kan maken van de LeukeTip website en de stadsgidsen die via de website zijn gemaakt. Lees deze algemene voorwaarden aandachtig door zodat je weet wat je rechten en plichten zijn. Door gebruik te maken van de website, op welke manier dan ook, aanvaard je daarmee gebonden te zijn aan deze algemene voorwaarden.

1. Definities

1.1

De Graaf Software Engineering

De eigenaar van de LeukeTip website. Het bedrijf is gevestigd in Alkmaar en is geregistreerd bij de kamer van koophandel in Alkmaar onder nummer 37129360.

1.2

LeukeTip

De website voor het samenstellen van het leukste dagje in de stad.

1.3

Stadsgids

Het document met een selectie van plekjes van een bepaalde stad.

1.4

Plek

Een winkel, horecagelegenheid of bijzonder plek in de stad.

1.5

Eigenaar

De eigenaar van een op LeukeTip vermelde plek in de stad.

1.6

Gebruiker

Bezoeker van de LeukeTip website.

1.7

Gebruikersprofiel

De eigen pagina van een gebruiker die verkregen is na registratie op LeukeTip met hierop een overzicht van de eigen stadsgidsen.

1.8

Redactie

De beheerders van LeukeTip die de inhoud van de website bijhouden.

1.9

Inhoud

Al het materiaal waaronder foto's, teksten en linkjes die geplaatst zijn op LeukeTip.

1.9

Rechten

Alle intellectuele eigendomsrechten en daaraan verwante rechten, zoals auteursrecht en merkenrecht.

1.10

Google Places

Dienst van Google waarmee voor LeukeTip extra informatie van plekjes opgevraagd wordt.

2. Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder gebruik dat je van LeukeTip maakt.
2.2 De Graaf Software Engineering is te allen tijde gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Indien je niet instemt met de gewijzigde of aangevulde algemene voorwaarden, is je enige mogelijkheid om LeukeTip niet meer te gebruiken en je eigen profiel te beëindigen. De Graaf Software Engineering raadt je aan om de algemene voorwaarden regelmatig te bekijken.
2.3

Door gebruik te maken van LeukeTip stem je ook in met de Algemene Voorwaarden van Google die gelden voor Google Places.

3. Vermelding op LeukeTip

3.1 Een basis vermelding op LeukeTip is gratis.
3.2 Er worden alleen kosten voor een vermelding in rekening gebracht indien een abonnement met extra promotiemogelijkheden is afgesloten. De kosten zijn afhankelijk van het afgesloten abonnement.

4. Toestemming voor gebruik van foto's

4.1 Voor foto's van een plek wordt door de redactie toestemming voor het gebruik gevraagd aan de eigenaar van de plek. Dit wordt niet gedaan als de foto's gemaakt zijn door de redactie van LeukeTip of vrij gebruikt mogen worden.
4.2 De eigenaar mag alleen toestemming geven voor het gebruik van foto's waarvoor hij/zij de auteursrechten heeft of expliciet toestemming heeft gekregen van de eigenaar van de foto's.

5. Gebruik van goedgekeurde foto's

5.1

Foto's van de plek waarvoor de eigenaar toestemming heeft gegeven voor het gebruik mogen gebruikt worden voor:

  • De vermelding van de plek op LeukeTip.
  • In andere content van LeukeTip zoals blog artikelen en stadsgidsen.
  • Op de social media kanalen van LeukeTip.
  • Voor andere promotiedoeleinden ten behoeve van LeukeTip.

6. Aanbiedingen

Voor gebruikers

6.1.1

Onder Aanbieding wordt verstaan een instrument, hetzij in fysieke (geprinte LeukeTip stadsgids), hetzij in elektronische vorm (op LeukeTip website via mobiele apparaten), dat de houder van een dergelijke Aanbieding de mogelijkheid geeft deze in te wisselen voor het betreffende aanbod.

6.1.2

Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld: (a) kan de Aanbieding slechts één keer worden ingewisseld; (b) kan de Aanbieding alleen op locatie bij de betreffende plek worden ingewisseld; en (c) dien je de bij de Aanbieding behorende voorwaarden inzake het inwisselen na te leven als je de Aanbieding bij de plek gaat inwisselen.

6.1.3

Om een Aanbieding te kunnen inwisselen, dien je deze bij de plek te tonen binnen de geldigheidsperiode. Indien je de Aanbieding niet binnen de geldigheidsperiode inwisselt, vervalt de Aanbieding automatisch en kan het niet meer ingewisseld worden.

6.1.4

LeukeTip faciliteert enkel het plaatsen van Aanbieding voor ondernemers met een vermelding op LeukeTip. Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de controle van de doorgegeven aanbiedingen, kan LeukeTip niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de inhoud. LeukeTip aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid van enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de aanbiedingen of de (on)bereikbaarheid van de aanbiedingen.

Voor ondernemers

6.2.1 Door te klikken op de button Aanbieding plaatsen doe je een voorstel aan LeukeTip tot het plaatsen van de Aanbieding. De informatie met betrekking tot deze aanbieding heb je naar waarheid ingevuld. De plaatsing is echter pas volledig tot stand gekomen nadat jij een e-mail van LeukeTip hebt ontvangen waarin de aanvaarding van jouw Aanbieding wordt bevestigd. LeukeTip behoudt zich uitdrukkelijk het recht jouw Aanbieding te weigeren.
6.2.2 LeukeTip stelt ondernemers via e-mail op de hoogte wanneer de Aanbieding is goedgekeurd, daarbij wordt aangegeven op welke datum de aanbieding online verschijnt op LeukeTip. De Aanbieding is door bezoekers van LeukeTip te gebruiken vanaf het moment dat deze online staat tot en met de ingevoerde einddatum.
6.2.3 Ondernemers kunnen een aanbieding wijzigen tot het moment dat deze online is geplaatst door LeukeTip. Vanaf dat moment is de aanbieding enkel nog te wijzigen door LeukeTip een mail te sturen naar info@leuketip.nl. Je wijziging of opmerking zal dan zo snel mogelijk worden verwerkt door het team van LeukeTip.

Heb je vragen of opmerkingen over de algemene voorwaarden?


LeukeTip

in 5 minuten je eigen stadsgids

www.leuketip.nl

LeukeTip marker