Algemene Voorwaarden

Datum: 15 mei 2017 - Algemene voorwaarden van De Graaf Software Engineering voor het gebruik van LeukeTip.

Hieronder vind je de voorwaarden waaronder je gebruik kan maken van de LeukeTip website en de stadsgidsen die via de website zijn gemaakt. Lees deze algemene voorwaarden aandachtig door zodat je weet wat je rechten en plichten zijn. Door gebruik te maken van de website, op welke manier dan ook, aanvaard je daarmee gebonden te zijn aan deze algemene voorwaarden.

1. Definities

1.1 De Graaf Software Engineering De eigenaar van de LeukeTip website. Het bedrijf is gevestigd in Alkmaar en is geregistreerd bij de kamer van koophandel in Alkmaar onder nummer 37129360.
1.2 LeukeTip De website voor het samenstellen van het leukste dagje in de stad.
1.3 Stadsgids Het document met een selectie van plekjes van een bepaalde stad.
1.4 Plek Een winkel, horecagelegenheid of bijzonder plek in de stad.
1.5 Eigenaar De eigenaar van een op LeukeTip vermelde plek in de stad.
1.6 Gebruiker Bezoeker van de LeukeTip website.
1.7 Gebruikersprofiel De eigen pagina van een gebruiker die verkregen is na registratie op LeukeTip met hierop een overzicht van de eigen stadsgidsen.
1.8 Redactie De beheerders van LeukeTip die de inhoud van de website bijhouden.
1.9 Inhoud Al het materiaal waaronder foto's, teksten en linkjes die geplaatst zijn op LeukeTip.
1.9 Rechten Alle intellectuele eigendomsrechten en daaraan verwante rechten, zoals auteursrecht en merkenrecht.

2. Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder gebruik dat je van LeukeTip maakt.
2.2 De Graaf Software Engineering is te allen tijde gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Indien je niet instemt met de gewijzigde of aangevulde algemene voorwaarden, is je enige mogelijkheid om LeukeTip niet meer te gebruiken en je eigen profiel te beƫindigen. De Graaf Software Engineering raadt je aan om de algemene voorwaarden regelmatig te bekijken.

Heb je vragen of opmerkingen over de algemene voorwaarden?


LeukeTip

in 5 minuten je eigen stadsgids

www.leuketip.nl

LeukeTip marker