Copyright

Alles over eigendomsrechten, auteursrechten en copyright op LeukeTip. Lees meer over copyright van de foto's, het gebruik van foto's op de LeukeTip website en het rapporteren van schending van copyrights.

Eigendomsrechten van LeukeTip

Alle (intellectuele) eigendomsrechten met betrekking tot LeukeTip en het logo van LeukeTip, waaronder in ieder geval worden inbegrepen de merkrechten, berusten uitsluitend bij De Graaf Software Engineering.

Format en inhoud van LeukeTip

De (auteurs-)rechten met betrekking tot het format van de website, de stadsgidsen en de door de redactie van LeukeTip gemaakte inhoud (waaronder foto's, teksten) berustend uitsluitend bij De Graaf Software Engineering. De inhoud van de website is alleen beschikbaar voor persoonlijk gebruik. Daarnaast is het delen van de inhoud van de website en stadsgidsen via social media toegestaan.

Copyright van foto's

De foto's op LeukeTip zijn of door de redactie van LeukeTip zelf gemaakt of afkomstig van internet. Bij foto's waarvan de copyright bekend is wordt in de rechteronderhoek van de foto een © copyright symbool getoond. Door hierop te klikken wordt een popup met de betreffende copyright informatie geopend.

Gebruik van LeukeTip foto's

Ondernemers mogen het beeldmateriaal wat op locatie is gemaakt door de redactie van LeukeTip vrij gebruiken voor de promotie van hun onderneming op de eigen website en via social media. Het materiaal mag hierbij naar eigen wens aangepast en gebruikt worden, mits het imago van LeukeTip hierbij niet wordt geschaad. Bij andere gebruik dient eerst contact te worden opgenomen met de redactie van LeukeTip via info@leuketip.nl.

Foto's van internet

De redactie van LeukeTip maakt naast eigen foto's ook gebruik van foto's van internet. Hierbij wordt er zoveel mogelijk op gelet dat de foto's voor commerciële toepassingen gebruikt mogen worden. Voor het gebruik van de foto's van plekjes wordt toestemming gevraagd. De redactie zal foto's zo snel mogelijk verwijderen als de rechthebbende eigenaar aangeeft dat het gebruik van bepaalde foto's ter promotie van de onderneming op LeukeTip ongewenst of niet toegestaan is.

Foto's van bezoekers

Op LeukeTip gebruiken we foto's die door bezoekers zijn geüpload. Gedurende het uploadproces wordt benadrukt dat deze optie enkel te gebruiken is voor beeldmateriaal waarvan de bezoeker zelf eigenaar is. Dit betreffen foto's die door de bezoeker zelf zijn vervaardigd of in opdracht van de bezoeker zijn gemaakt. We waarborgen hiermee dat de beelden rechtmatig op LeukeTip zijn te gebruiken. De redactie zal foto's zo snel mogelijk verwijderen als dit niet het geval is en de rechthebbende eigenaar aangeeft dat het gebruik ervan ongewenst of niet toegestaan is.

Gebruik van kaart

De kaarten op LeukeTip worden gemaakt met © MapBox en © Openstreetmap. Zie www.mapbox.com voor meer informatie over het gebruik van het kaartmateriaal.

Schending van copyright

De rechtmatige eigenaar kan via info@leuketip.nl laten weten dat (een onderdeel van) een pagina onrechtmatig gebruikt is c.q. inbreuk maakt op de rechten van derden. De redactie van LeukeTip zal de betreffende klacht zo snel mogelijk behandelen en indien nodig het betreffende onderdeel van de website verwijderen.


LeukeTip

Ontdek de Stad - In 5 minuten je eigen stadsgids

www.leuketip.nl

LeukeTip marker